Arolwg EstynRoedd yr Ysgol yn rhan o Arolwg Estyn yn ddiweddar. Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen yr adroddiad.

Hoffwn ddiolch o galon i'r Llywodraethwyr, Staff, Plant, Rieni a'r Gymuned ehangach am eu cymorth.  

NIA WARD
PENNAETH

Laugharne VCP School eng-1.pdf