CADW - Dylan Thomas 100Mae plant blynyddoedd 5/6 wedi bod yn gweithio gyda Tom Maloney o CADW ar brosiect Dylan Thomas 100. Roedd y brosiect yn seiliedig ar Lwybr Dylan Thomas, a'r ffocws ar ddatblygu llythrennedd drwy TGCh. Isod mae rhai o'r lluniau mae'r plant wedi datblygu gan ddefnyddio'r App 'Waterlogue'.

Mae'r Ysgol wedi defnyddio'r lluniau mewn prosiect entrepreneraidd. Rydym wedi creu cardiau cyfarchion i'w gwerthu.  

Os hoffech brynu'r cardiau - cysylltwch a'r Ysgol.

Gwnaeth y disgyblion hefyd weithio ar ffilm gyda CADW yn dilyn eu taith ar hyd Lwybr Dylan Thomas. Mae CADW wedi cyhoeddi'r ffilmiau ar ei gwefan.  

Gweler y doleni isod:

Dylan Thomas Welsh 

Dylan Thomas Film - English 

Erthygl o'r 'Western Mail' ar y brosiect