Criw CelfLlongyfarchiadau i Cara Williams, Evie Smith a Eve Davies am cael eu derbyn i Raglen Criw Celf eleni. Cynlluniwyd y Raglen ar gyfer plant a thalent yng ngwaith celf. Roedd angen i'r merched gyflwyno portffolio o waith. Yn ystod y flwyddyn maent wedi bod yn mynychu gweithdai. Mae'r gwaith gynhyrchwyd yn cael ei arddangos yn Oriel Myrddin, Caerfyrddin.