Pirates on the Earl of PembrokeFel rhan o thema 'Mor Ladron' y tymor yma, gwnaeth plant y Cyfnod Sylfaen ymweld a chwch 'Dug Sir Benfro' yn Aberdaugleddau.