sunshine
DSCN3123 DSCN3125 DSCN3126 DSCN3128 DSCN3152 DSCN3154 DSCN3171 DSCN3172 DSCN3173 DSCN3176 DSCN3200 DSCN3201 DSCN3202 DSCN3205 DSCN3206 DSCN3207 DSCN3208

Images

Tymor y Hydref 2016

Croeso nol ar ol y Haf! Y tymor yma bydd Cyfnodau Allweddol 2 yn mynd nol yn syth i'w haddysg gyda'r thema 'WW1 a 2" 

Ymarfer Corff 

Bydd Ymarfer Corff yn cymryd lle ar ddydd Llun a Gwener. Sicrhewch fod gan eich plentyn y cit pwrpasol ar ddydd Llun a gadael e yn yr ysgol am yr wythnos. Os na fydd gan eich plentyn y cit pwrpasol, ni fydd yn bosib iddo cymryd rhan yn y gweithgareddau. 

Gwaith Cartref 

Bydd gwaith cartref yn cael eu rhoi i'r plant ar ddydd Mawrth (Llythrennedd/Thema/Sillafu) - i'w ddychwelyd erbyn dydd Iau. Ar ddydd Gwener rhoddir gwaith mathemateg - gofynnir i'r gwaith fod nol yn yr ysgol erbyn dydd Llun. Gofynnir yn garedig i'r disgyblion gwblhau'u gwaith cartref. 

Gweddill y Cwricwlwm

Literacy  
Maths  
Daearyddiaeth  
Ymarfer Corff