Mae Ysgol Lacharn yn awyddus i gynnig gweithgareddau allgyrsiol eang a fydd yn ymestyn sgiliau a chyfleoedd i'r plant. Trefnif amserlen ar gyfer y Clybiau ar hyd y flwyddyn, ac ymdrechir i gynnig gweithgareddau i blant ar draws pob oedran.