Dragon -sport

Cynhelir Campau'r Ddraig am yn ail nos Lun o 3:20 - 4:20. Mae'n agored i blant blynyddoedd 3-6. 

Bydd y plant yn dysgu nifer o sgiliau gallant drosglwyddo i pob chwaraeon.

Dewch i wella eich sgiliau!

Dragon Sports 1

Dragon Multi -Skills 3a

Uchod mae llun o Arran ac Alex gyda Gweinidog Addysg Cymru, Mr Leighton Andrews ac enillydd Gemau'r Olympaidd Georgia Davies wrth iddynt lawnsio Rhaglen Aml Sgiliau Campau'r Ddraig.

Ein Llysgenhadon Efydd Blwyddyn 6 yw Cara Williams a Iestyn Thomas. Maent yn help gyda cofrestru, twymo i fyny a gosod gweithgareddau drilio. 

 Cara And Iestyn

Ein Llysgenhadon Efydd Blwyddyn 5 yw Hannah Evans a Gwennan Wright.

Hannah And Gwennan

Mae Kallum Davies a Grace Higgon yn helpu'r Llysgenhadon gyda'r Clybiau. 

Bronze Ambassador Clubs 

Llun - Cinio 

Iestyn a Cara 

Clwb Tenis

Mawrth - Cinio   

Gwennan a Hannah

Clwb Ffitrwydd

Iau - Cinio

 

Pob Llysgenhadon       

 

Sgiliau Pel

Cyfnod Sylfaen

Os ydych am ymuno gyda'r Clybiau yma, cysylltwch a'r Llysgenhadon. Dewch a'ch cit.

 Logo

Siarter 

Yn Ysgol Talacharn rydym yn aneli i wneud chwaraeon yn hwyl i bob plentyn. Rydym, drwy Campau'r Ddraig am sicrhau bod pob plentyn yn cael y cyfle i ddysgu am barchu'u gilydd, chwarae'n deg a mwynhau ymarfer corff. 

Mae Ysgol Talcharn, drwy Campau'r Ddraig yn anelu i ddatblygu sgiliau bydd plant yn gallu addasu ar gyfer ei bywydau y tu fewn a thu allan i'r Ysgol.  

Yng Nghampau'r Ddraig byddwn yn sicrhau bod: 

  • Pob plentyn yn cael hwyl
  • Pob plentyn yn ymddwyn yn dda
  • Y Llysgenhadon Efydd yn cael cyfle i arwain
  • Pob plentyn yn cael y cyfle i gymryd rhan ta beth fydd ei gallu
  • Sicrhau fod plant yn gweithio o fewn Siarter Chwarae Teg
  • Annog plant i ddysgu sgiliau newydd