Bydd y Clwb yma yn rhedeg rhwng 3.20 a 5o'r gloch ar y dyddiadau canlynol:- following dates:

9fed o Fedi 

23ain o Fedi

7fed o Hydref

21ain o Hydref

Ffansi bod yn newyddiadurwr?
Am ddysgu am driciau'r wasg?
Ydych chi am wybod sut i dynnu luniau effeithiol?
Dewch i Glwb Cylchrawn yr Ysgol!

Rydym wedi ysgrifennu erthyglau i'r papur lleol y Carmarthen Journal - edrychwch allan amdanynt.

Rydym wedi cyfweld a Mrs Margaret Williams, Cadeirydd yr Henoed yn Nhalacharn ar y 23ain o Fedi. Rydym yn mynd i ysgrifennu erthygl at hyn yn ein rhifyn nesaf. Dyma rhai lluniau ohonom. 

 

If you want to join us contact either Mrs Williams or Miss Major.