Hallie Proud Of Our Strawberries Pumpkin Patch Web1 Web2 Web3 Web4 Web5 Web7 Web8

Mae'r Clwb Garddio yn agored i blant Blynyddoedd 1 i 6. 

Mae'n rhedeg dros yr awr ginio o 12:30 - 13:00 

Os ydych am helpu gadw Gardd yr ysgol yn daclus, dysgu am dyfu ffrwythiau a llysiau ac yn mwynhau yn y mwd, dyma'r clwb ichi! 

Tyfiant eleni! 

 

Gall y plant ddod a dillad i newid a welingtons ar gyfer y Clwb.