CIMG0067 CIMG0070 CIMG0073 CIMG0076 CIMG7844 CIMG7855 CIMG9644 CIMG9677 CIMG9834 CIMG9959 DSC03753 DSC03757 DSC03767 DSC03772

Rydym yn gweithio tuag at Rhan 6 - Glendid o Gynllun Ysgolion Iach.  

Dyma'r Cyngor Ysgol

School Council

Mae'r Cyngor yn cwrdd pob tymor i awgrymu gweithgareddau, delio a materion ysgol a monitro cynydd.  

Daeth Gwarchodwyr Bywyd Blue Lagoon i siarad a'r plant am diogelwch dwr. Yn dilyn hyn cafodd blynyddoedd 5 a 6 gweithdy ar yr elfen yma o ddiogelwch.

Water Safety

Ein hymdrechion i dorri record y byd ar greu y Bws Cerdded hiraf! 

 Giant Walking BUS

System Bydi 

Os oes gennych broblem ar yr iard chwarae, ewch i siarad a'r bydis am help. 

Ymrgyrch Cerdded i'r Ysgol 

Llongyfarchiadau i Lee Thorne a Nathan Thomas am ennill cystadleuaeth Cerdded a Chloncian i'r Ysgol. Aeth y bechgyn gyda Mrs Williams i Barc Y Sgarlets i gwrdd a rhai o'r tim ac ennill tocynnau i weld y Sgarlets yn chwarae. 

 WALKTALK_01_LOW

Edrychwch allan am eu posteri ar hyd Sir Gar!

 WALKTALK_02_LOW

Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth 

Scarlets

Ospreys